Gemeente Gemeente Kinrooi

Overlijden

Indien iemand overlijdt, moet u onmiddellijk een arts verwittigen om het overlijden vast te stellen. Indien het een onnatuurlijke dood betreft (ongeval, zelfmoord, gewelddaad) moet u tevens de politie contacteren. De politie zal een proces-verbaal opmaken en overmaken aan de Procureur des Konings van Tongeren. Elk overlijden in Kinrooi moet worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Kinrooi. Via onderstaande links vindt u bijkomende informatie omtrent alle aspecten van het overlijden.