Gemeente Gemeente Kinrooi

Orgaandonatie

Het algemeen principe is dat men na uw overlijden organen of weefsel mag transplanteren. Iedereen kan een verklaring afleggen omtrent het al dan niet afstaan van zijn organen na het overlijden. Er zijn twee mogelijkheden om u wil te kennen te geven:

  • u bent uitdrukkelijk donor
  • u verzet zich uitdrukkelijk tegen het donor-zijn

In beide gevallen moet u bij de snelbalie een verklaring afleggen. Deze verklaring kan u steeds herroepen, veranderen of ongedaan maken. Denk eraan dat u de verklaring in drievoud dient mee te brengen.

Meer info

Bijkomende informatie omtrent orgaandonatie vindt u op de website www.beldonor.be