Gemeente Gemeente Kinrooi

Orgaandonatie

Maak een afspraak
Het algemeen principe is dat men na uw overlijden organen of weefsel mag transplanteren.  Er zijn twee mogelijkheden om u wil te kennen te geven:

- u bent uitdrukkelijk donor
- u verzet zich uitdrukkelijk tegen het donor-zijn

In beide gevallen moet u een verklaring afleggen. Deze verklaring kan u steeds herroepen, veranderen of ongedaan maken. In deze verklaring kan u uw wensen over een aantal situaties duidelijk maken:

- orgaandonatie voor transplantatie: hierbij worden één of meer organen zoals lever, nieren, longen, hart of alvleesklier verwijderd voor een persoon die op een orgaan wacht,

- de donatie voor andere soorten menselijk lichaamsmateriaal zoals huid, kraakbeen, pezen, hartkleppen of slagaders bijvoorbeeld om:

  • getransplanteerd te worden bij een andere persoon wiens gezondheidstoestand dat vereist: dit kan een huidtransplantatie zijn voor een persoon met brandwonden, een hoornvliestransplantatie voor een persoon met een visuele beperking, een hartkleptransplantatie voor een persoon met hartproblemen enz.

  • nieuwe behandelingen of geneesmiddelen te produceren om bepaalde ziekten te genezen, zoals de ziekte van Alzheimer of bepaalde kankers, in dit geval spreken we van "innovatieve therapieën".

  • het onderzoek op het gebied van de geneeskunde vooruit te helpen: bijvoorbeeld door een tumor, ganglion of kwab uit een zieke lever te verwijderen die vervolgens door onderzoekers kan geanalyseerd worden om de oorzaak van een ziekte beter te identificeren en te zoeken naar nieuwe behandelingen.

Voor wie

Alle personen die in België wonen en in staat worden geacht hun wil te uiten. Dit betreft zowel de personen die ingeschreven staan in het bevolkingsregister als personen die ten minste zes maanden in het vreemdelingenregister staan ingeschreven.

Voor een minderjarige of een volwassene die niet in staat is om te beslissen, kan zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, via zijn woongemeente of de behandelende arts zich verzetten tegen de verwijdering van organen of menselijk lichaamsmateriaal. Voor een minderjarige blijft deze keuze geldig zolang te vertegenwoordiger het niet intrekt of totdat hij of zij meerderjarig is. Op dat moment zal hij of zij zelf zijn keuzes moeten maken, als hij of zij dat wil.

Hoe aanvragen

Sinds 1 juli 2020 is het mogelijk om uw verklaring te registreren op drie manieren:

Meer info

Bijkomende informatie omtrent orgaandonatie vindt u op de website www.beldonor.be