Gemeente Gemeente Kinrooi

College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Jo Brouns

  burgemeester CD&V

  algemene leiding, politie en veiligheid, communicatie en informatie, ruimtelijke ordening , personeel, overleg en coördinatie integratie OCMW gemeente,  internationale samenwerking en juridische zaken

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  GSM
  0498 86 95 78
  tel.
  089 70 03 28
  Fax
  089 70 24 21
  E-mail
  jo.brouns@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag: 

  - elke dag op afspraak in het gemeentehuis 
  - op zaterdag van 10u00 tot 12u00 aan huis (Weertersteenweg 170), enkel voor Belgisch en Nederlands belastingsdienstbetoon.

 • Wim Rutten

  schepen CD&V

  financiën, lokale economie, leefmilieu, landbouw, tewerkstelling, kerkfabrieken en onderwijs

  Adres
  Meierstraat 28
  3640 Kinrooi
  GSM
  0475 73 00 70
  E-mail
  wim.rutten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Sylvie Vanmontfort

  schepen CD&V

  cultuur, toerisme, burgerlijke stand, kinderopvang, informatica, feestelijkheden, bibliotheek en erfgoed

  Adres
  De Belder 39
  3640 Kinrooi
  GSM
  0478 40 59 58
  E-mail
  sylvie.vanmontfort@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  iedere voormiddag in het gemeentehuis, liefst na telefonische afspraak

 • Jos Vandewal

  schepen CD&V

  openbare werken, mobiliteit, huisvesting en technische dienst

  Adres
  Processieweg 24
  3640 Kinrooi
  GSM
  0474 95 08 13
  E-mail
  jos.vandewal@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  op maandag en donderdag na telefonische afspraak bij de technische dienst

 • Ivo Vleeschouwers

  schepen SP.A

  sport, jeugd, energie en verkeer

  Adres
  Breeërsteenweg 341
  3640 Kinrooi
  GSM
  0476 03 04 39
  E-mail
  ivo.vleeschouwers@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Anita Meerten

  schepen CD&V

  OCMW, sociale zaken, buurtwerking, seniorenzorg, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking

  Adres
  Rondstraat 46
  3640 Kinrooi
  GSM
  0470 82 80 78
  Fax
  089 70 24 21
  E-mail
  anita.meerten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  na telefonische afspraak

 • Marijke Clerx

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur (voorheen gemeente & ocmw secretaris) staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  tel.
  089 70 03 00
  Fax
  089 70 24 21
  E-mail
  marijke.clerx@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje