Gemeente Gemeente Kinrooi

College van burgemeester en schepenen

Jo Brouns is sinds 18 mei 2022 Vlaams minister en enkel nog titelvoerend burgemeester in Kinrooi. Wim Rutten werd als eerste schepen (waarnemend) burgemeester

Samenstelling

 • Wim Rutten

  burgemeester CD&V

  algemene leiding, CIRO, intergemeentelijke/internationale samenwerking, politie, ruimtelijke ordening, veiligheid, wonen en mobiliteit (hogere overheid)

  Adres
  Meierstraat 28
  3640 Kinrooi
  GSM
  0475 73 00 70
  tel.
  089 56 78 20
  E-mail
  wim.rutten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Mark Hoedemakers

  schepen CD&V

  begraafplaatsen, cultuur, fietsbeleid, lokaal verkeer, mobiliteit, natuur en bos, onderwijs, openbare werken, sport, technische dienst en vrijetijdsbeleid

  Adres
  Dorpsplein 9
  3640 Kinrooi
  GSM
  0498 03 20 70
  E-mail
  mark.hoedemakers@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Peter Nies

  schepen CD&V

  burgerparticipatie, communicatie, dierenwelzijn, digitalisering en innovatie, dorpsontwikkeling en buurtwerking, jeugd, klimaatbeleid, leefmilieu, energie, lokale economie, markten en werkgelegenheid

  Adres
  Weertersteenweg 373 bus 1
  3640 Kinrooi
  GSM
  0494 63 43 64
  E-mail
  peter.nies@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Anita Meerten

  schepen CD&V

  voorzitter bijzonder comité sociale dienst, personeel, sociale zaken, woonzorgcentrum, wonen, gezondheids- en preventiebeleid, senioren- en welzijnsbeleid

  Adres
  Rondstraat 46
  3640 Kinrooi
  GSM
  0470 82 80 78
  E-mail
  anita.meerten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  na telefonische afspraak

 • Sylvie Henckens

  schepen CD&V

  bibliotheek, burgerzaken, erfgoed, feestelijkheden, kinderopvang en toerisme (algemeen)

  Adres
  Bisschop Ruttenstraat 1
  3640 Kinrooi
  GSM
  0496 12 46 54
  E-mail
  sylvie.henckens@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Wim Swennen

  schepen CD&V

  AGB, financiën, kerkfabrieken, landbouw, toerisme (watergebonden) en waterlopen

  Adres
  Oud Kevelaer 53
  3640 Kinrooi
  GSM
  0494 07 46 59
  E-mail
  wim.swennen@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Marijke Clerx

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur (voorheen gemeente & ocmw secretaris) staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  tel.
  089 70 03 00
  E-mail
  marijke.clerx@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje