Gemeente Gemeente Kinrooi

College van burgemeester en schepenen

In afwachting van eventuele wijzigingen in de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij deze alvast de mededeling dat Jo Brouns sinds 18 mei 2022 Vlaams minister is en dat hij als dusdanig enkel titelvoerend burgemeester in Kinrooi is. Eerste schepen Wim Rutten is waarnemend burgemeester. De pagina's met bestuursinformatie (bevoegdheden) zullen later aangepast worden. 

Samenstelling

 • Jo Brouns

  burgemeester CD&V

  algemene leiding, politie en veiligheid, omgeving (ruimtelijke ordening), wonen, mobiliteit, communicatie en informatie, intergemeentelijke/internationale samenwerking en toerisme

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  GSM
  0498 86 95 78
  tel.
  089 70 03 28
  E-mail
  jo.brouns@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag: 

  - elke dag op afspraak in het gemeentehuis 
  - op zaterdag van 10u00 tot 12u00 aan huis (Weertersteenweg 170), enkel voor Belgisch en Nederlands belastingsdienstbetoon.

 • Wim Rutten

  schepen CD&V

  financiën, landbouw, kerkfabrieken, CIRO, waterlopen, technische dienst, openbare werken en AGB (Autonoom GemeenteBedrijf Kinrooi)

  Adres
  Meierstraat 28
  3640 Kinrooi
  GSM
  0475 73 00 70
  tel.
  089 56 78 20
  E-mail
  wim.rutten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Mark Hoedemakers

  schepen CD&V

  cultuur, sport, onderwijs, vrijetijdsbeleid, lokaal verkeer, natuur en bos, begraafplaatsen, feestelijkheden en markten

  Adres
  Dorpsplein 9
  3640 Kinrooi
  GSM
  0498 03 20 70
  E-mail
  mark.hoedemakers@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Peter Nies

  schepen CD&V

  jeugd, dorpsontwikkeling en buurtwerking, burgerparticipatie, digitalisering en innovatie, fietsbeleid, lokale economie en werkgelegenheid, klimaatbeleid en dierenwelzijn

  Adres
  Rondstraat 13
  3640 Kinrooi
  GSM
  0494 63 43 64
  E-mail
  peter.nies@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Sylvie Henckens

  schepen CD&V

  kinderopvang, burgerzaken, bibliotheek, erfgoed, gezondheids- en preventiebeleid

  Adres
  Bisschop Ruttenstraat 1
  3640 Kinrooi
  GSM
  0496 12 46 54
  E-mail
  sylvie.henckens@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  in het gemeentehuis na telefonische afspraak

 • Anita Meerten

  schepen CD&V

  sociale zaken (OCMW & bijzonder comité sociale dienst), woonzorgcentrum, senioren- en welzijnsbeleid

  Adres
  Rondstraat 46
  3640 Kinrooi
  GSM
  0470 82 80 78
  E-mail
  anita.meerten@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  zitdag:

  na telefonische afspraak

 • Marijke Clerx

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur (voorheen gemeente & ocmw secretaris) staat, als hoofd van het gemeentepersoneel, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten (gemeente & ocmw) en voor de dagelijkse leiding van het personeel. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege, van de gemeenteraad, van het vast bureau en van de raad voor maatschappelijk welzijn bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

  Adres
  Breeërsteenweg 146
  3640 Kinrooi
  tel.
  089 70 03 00
  E-mail
  marijke.clerx@kinrooi.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje