Gemeente Gemeente Kinrooi

Gemeenteraad

De gemeenteraad - de wetgevende macht bij het gemeentebestuur - bestaat in Kinrooi uit 23 raadsleden. Normaliter vergadert de gemeenteraad iedere eerste maandag van de maand (uitgezonderd in augustus). Het eerste en grootste deel van de zitting is openbaar. De dagorde en toelichting van de raad wordt altijd aangekondigd op deze website. Sinds april 2019 is dat via een aparte raadpleegomgeving

Vanaf 2019 fungeren de leden van de gemeenteraad eveneens als de leden van de OCMW-raad (Raad voor Maatschappelijk Welzijn). Sinds februari 2018 zijn de gemeenteraadsleden ook de leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi.

Klik hier voor de dagorde / agenda

Samenstelling