Gemeente Gemeente Kinrooi

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Kinrooi streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.kinrooi.be.

Nalevingsstatus

De website www.kinrooi.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente Kinrooi kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. In sommige gevallen is ook een Word-variant beschikbaar. Daarnaast tracht de website zoveel mogelijk met e-loket of webformulieren te werken. We doen ons best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen met een beperking kunnen steeds telefonische ondersteuning vragen via 089 70 03 00.

Buiten de werkingssfeer

Op www.kinrooi.be wordt doorgelinkt naar diverse externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze externe websites voldoet aan de richtlijnen.

Bevorderen toegankelijkheid

De gemeente Kinrooi heeft de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de website te verhogen:

- De website www.kinrooi.be is voorzien van een zeer sterke zoekfunctie, prominent in beeld op de homepage.

- Er werd links bovenaan op de homepage een hoog contrast switch geïnstalleerd om het kleurcontrast van tekst op een achtergrond voldoende groot te maken voor mensen met een visuele beperking.

- De eindredactie voor de site ligt in handen van de dienst communicatie die maximaal waakt over helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, het gebruik van duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en het zo snel mogelijk verbeteren van eventuele fouten.

- Dode linken en foute url’s worden automatisch opgelijst in de backoffice en bij controle aangepast of verwijderd.

De gemeente Kinrooi blijft werken aan toegankelijkheidsnormen op de website www.kinrooi.be en streeft ernaar de website blijvend te optimaliseren.

Opstelling toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst communicatie in samenwerking met de webleverancier LCP. 

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de dienst communicatie via communicatie@kinrooi.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.