Gemeente Gemeente Kinrooi

Laatste wilsbeschikking

Maak een afspraak
U kan in het bevolkingsregister van uw woonplaats een laatste wilsbeschikking laten registreren, waarbij u kiest voor begraven of cremeren. Kiest u voor een crematie, dan kan u ook bepalen wat er met de as moet gebeuren (rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes). De burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en gaat dus na of uw wensen gerespecteerd worden.

Onderstaande wilsbeschikkingen zijn mogelijk:

 • begraving
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Daarnaast kunnen de rituelen van de levensbeschouwingen voor de uitvaartplechtigheid opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking. Mogelijkheden zijn:

 • een uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 • een uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging

Heeft u (ooit) een laatste wilsbeschikking opgesteld? Dan doet u er goed aan om daar nu en dan nog eens over na te denken of om dat ook met uw naasten te bespreken. Zo kunnen vervelende situaties voorkomen worden als de wensen van uw nabestaanden afwijken van uw laatste wilsbeschikking. Wie van gedachte verandert omtrent zijn laatste wilsbeschikking, dient dit dan ook aan te laten passen bij de dienst burgerlijke stand.