Gemeente Gemeente Kinrooi

Euthanasie

Maak een afspraak

Elke handelingsbekwame meerderjarige kan in een schriftelijke wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien hij niet meer bekwaam is. Sedert 1 september 2008 is het mogelijk om deze wilsverklaring inzake euthanasie elektronisch te registreren. Een belangrijke opmerking is dat een arts op basis van de wilsverklaring van de verzoeker niet gedwongen kan worden om euthanasie toe te passen.

Voorwaarden

Het opstellen van de wilsverklaring moet gebeuren in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Een van deze getuigen moet iemand zijn die geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Indien u wenst, kan u als verzoeker één of meer vertrouwenspersonen (maximum 10 personen) aanduiden.

Tijdens de procedure, zal de behandelende arts de vertrouwenspersonen informeren. De vertrouwenspersonen kunnen vervolgens nagaan of de arts de procedure inzake euthanasie mag verderzetten. Een persoon die blijvend fysiek niet in staat is om zelf zijn wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen, kan een opsteller aanduiden.
De opsteller moet een meerderjarige zijn die geen belang heeft bij het overlijden van de aanvrager. Tevens moet er een medisch attest worden bijgevoegd als bewijs van de fysieke definitieve onbekwaamheid. de wilsverklaring kan op elk moment worden herzien of ingetrokken. Belangrijk is wel dat wilsverklaringen aangevraagd voor 2 april 2020 slechts geldig zijn voor een periode van vijf jaar, alle wilsverklaringen ingediend na deze datum zijn onbeperkt geldig. Voor personen die de wilsverklaring ingediend hebben voor 2 april 2020 en deze wensen te behouden dient er een herbevestiging te gebeuren vooraleer de termijn van vijf jaar verstreken is. 

Hoe aanvragen

De wilsverklaring vindt u beneden bij downloads. Zodra u de wilsverklaring heeft ingevuld en ondertekend, komt u persoonlijk met uw schriftelijke wilsverklaring en op afspraak naar de dienst burgerzaken. Deze zullen vervolgens uw wilsverklaring elektronisch registreren.

Wat meebrengen

  • schriftelijke wilsverklaring
  • identiteitskaart
  • uw afspraakkenmerk (twee letters en twee cijfers)