Gemeente Gemeente Kinrooi

Sterrenregister

Sinds mei 2024 heeft Kinrooi een sterrenregister voor alle stilgeboren kindjes in de gemeente. 
In het sterrenregister kunnen ouders met een stilgeboren kindje van minder dan 140 dagen hun kindje laten registreren. De registratie in het sterrenregister heeft geen enkel juridisch gevolg. Het gaat om een symbolische aangifte.

Voor wie

Een kind geboren in eender welke fase van de zwangerschap kan ingeschreven worden in het sterrenregister. Het register is er voor sterrenkinderen waarvan nooit eerder enige vorm van registratie kon gemaakt worden.

Voorwaarden

Registratie in het sterrenregister is mogelijk als de ouders op het ogenblik van de geboorte inwoners waren of zijn in Kinrooi.

Hoe aanvragen

Je kan de registratie online doen via onderstaand e-loketformulier.

Afhandeling

Na de registratie ontvang je een document als bewijs van de registratie met vermelding van de gekozen voornaam.