Gemeente Gemeente Kinrooi

Aangifte van overlijden

Maak een afspraak
Iedereen kan - op afspraak - een overlijden aangeven. Familieleden of kennissen kunnen echter het best inlichtingen verschaffen over de identiteit van de overledene. Meestal zal de begrafenisondernemer belast worden met de taak van aangifte. De aangifte moet zo snel mogelijk gebeuren, tijdens de eerste dagen na de vaststelling van het overlijden.

Hoe aanvragen

Bij de aangifte moeten de volgende documenten met betrekking tot de overledene worden voorgelegd:

  • een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model IIIC)
  • het trouwboekje van de overledene
  • de Belgische identiteitskaart (en ook eventueel de reispas) of de verblijfsvergunning van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • laatste wilsbeschikking betreffende de wijze van lijkbezorging (afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene)
  • toelating tot begraven van de gemeente of stad waar de overledene begraven wenst te worden indien de overledene niet begraven wordt in de gemeente Kinrooi
  • bij crematie : aanvraag tot cremeren en medisch attest
  • bij een gewelddadig of verdacht overlijden moet de procureur des Konings eerst de toelating tot begraven geven

De overlijdensakte moet opgesteld zijn vooraleer de overledene begraven wordt. De toelating tot begraven kan ten vroegste 24 uur na het overlijden gegeven worden.