Gemeente Gemeente Kinrooi

Begraafplaatsen

De gemeente Kinrooi heeft volgende zes begraafplaatsen in gebruik:

 • In Kinrooi in de Kerkhofstraat
 • In Molenbeersel in de Bredenreinstraat
 • In Kessenich in de Ittervoorterweg en de Kerkstraat (alleen voor bestaande concessies)
 • In Ophoven in de Maasstraat
 • In Geistingen in het Steenpad

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek vanaf zonsopgang tot zonsondergang.

Voor wie

De begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de asverstrooiing van:

 • personen die overleden of dood aangetroffen zijn in de gemeente;
 • personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente en overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente
 • personen die begunstigd zijn van een recht tot begraving in een grafconcessie of bijzetting in een vergunde nis in het columbarium of urnengraf;
 • niet-inwoners, mits betaling van een retributie

Reglement

Volgens het politiereglement op begraafplaatsen zijn dit de mogelijkheden na een overlijden:

 • begraving van een kist in volle grond
 • begraving van een urne in volle grond
 • plaatsing van de urne in het columbariumelement
 • uitstrooiing van de assen (strooiweide, territoriale zee of andere plaats)

Klik hier voor het politiereglement op de begraafplaatsen.

Uitzonderingen

Op de gesloten begraafplaatsen kan er geen begraving meer plaatsvinden: 

 • op de begraafplaats aan de kerk in Molenbeersel (Weertersteenweg);
 • op de begraafplaats aan de kerk in Ophoven (Venlosesteenweg);
 • op de begraafplaats in de Pastorijstraat te Geistingen.

De begraafplaats bij de kerk in Kinrooi (Grote Kerkstraat) werd eind 2007 ontruimd. De overblijfselen werden herbegraven in een massagraf dat zich bevindt naast de kapel. De namen van de overledenen die in het massagraf zijn begraven, werden aangebracht op de aldaar geplaatste herdenkingszuil. Een klein aantal overledenen (onder andere oud-stijders en oorlogslachtoffers) werden overgebracht naar de nieuwe begraafplaats te Kinrooi.

Meer info

Voor bijkomende info over alle mogelijkheden na het overlijden (algemene voorwaarden, afmetingen van diverse graven, crematie, richtprijzen steenkappers, enz…) verwijzen we naar deze brochure. Een gedrukte versie is verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken, de technische dienst, de begrafenisondernemers en steenkappers in de buurt. De brochure vindt u ook als download hieronder.