Gemeente Gemeente Kinrooi

Erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een attest of akte van erfopvolging nodig. De erfrechtverklaring opgemaakt door het gemeentebestuur en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet meer geldig voor de deblokkering van de bankrekening en spaarboekje.

Voorwaarden

Een attest van erfopvolging wordt gratis afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de erflater mag geen testament of andere akte betreffende zijn nalatenschap hebben opgemaakt
  • de erflater mag geen huwelijkscontract hebben afgesloten
  • er zijn geen onbekwame erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden)

Hoe aanvragen

Een akte van erfopvolging wordt opgemaakt door de notaris. Indien er geen attest van erfopvolging kan opgemaakt worden, moet de notaris een akte van erfopvolging opmaken. In tegenstelling tot een attest van erfopvolging, moet er voor een akte van erfopvolging aan kosten worden voldaan (registratierechten, rechten op geschrift, erelonen en aktekosten).
U kan het registratiekantoor bereiken via onderstaande gegevens:
Registratiekantoor Tongeren
Verbindingsstraat 26
3700 Tongeren
025 78 11 70

Bijkomende informatie omtrent het aanvragen van het attest van erfopvolging kan u terugvinden op de website van de federale overheidsdienst Financiën

Wat meebrengen

U dient mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
  • trouwboekje(s) van de overledene
  • voor een ongehuwde het trouwboekje van de ouders
  • alle gegevens betreffende de identiteit van de erfgenamen (adres, leeftijd, beroep, burgerlijke staat, ...)