Gemeente Gemeente Kinrooi

Aanvullende gemeentebelastingen

Aanvullende belastingen zijn belastingen die geheven worden op een basisbelasting van een andere overheid. De gemeenteraad moet hier enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen, die een percentage van het bedrag van de basisbelasting is. De andere modaliteiten van de belasting (de belaste grondslag, aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, de aangifteverplichting,…) worden overgenomen van de basisbelasting. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.