Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1081 - Goedkeuring opcentiemen op de personenbelasting - dienstjaar 2022

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale staat vormt één van de belangrijkste inkomsten voor gemeentes en bedraagt in de gemeente Kinrooi al jaren 6%. De inning gebeurt door toedoen van het bestuur der directe belastingen in overeenstemming met artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2021 en op 13 december 2021 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.