Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1289 - Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest - dienstjaar 2024

Deze (onroerend goed) belasting wordt in zijn geheel door het Vlaams Gewest geïnd en wordt berekend op basis van het kadastrale inkomen (KI) van de woning en eventuele grondeigendommen. 

Het Vlaamse Gewest stort het aandeel van de gemeente door. De belasting voor het Vlaamse Gewest bedraagt 3,97 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De gemeente Kinrooi heft momenteel 890 opcentiemen. De gemeentelijke belasting bedraagt (3,97 % x 890) :100 = 35,33 % van het geïndexeerd KI.

Let wel op : ingevolge de wet van 28-12-1990 wordt het KI jaarlijks geïndexeerd.

De belasting bedraagt momenteel 46,25% van het geïndexeerde KI en hiervan gaat:

  • 3,97 % naar het Vlaams Gewest
  • 35,33 % naar de gemeente Kinrooi.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 december 2023 en op 13 december 2023 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.

Uitzonderingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een vermindering van de belasting bekomen, bijvoorbeeld:

  • indien men een bescheiden woning heeft - als het gezamenlijk KI ongeïndexeerd niet meer dan 745 euro bedraagt - wordt een vermindering van 25 % toegestaan (voor het perceel waarop de woning staat).
  • verminderingen ingevolge gezinslast (vermindering indien men minimum 2 kinderen ten laste heeft waarvoor men nog kinderbijslag ontvangt of indien men zelf of één van de leden van het inwonende gezin invalide is).

Meer info

B 1017/G -