Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1017/C - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale staat vormt één van de belangrijkste inkomsten voor gemeentes en bedraagt in de gemeente Kinrooi al jaren 6%. De inning gebeurt door toedoen van het bestuur der directe belastingen in overeenstemming met artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 december 2020 en op 16 december 2020 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.