Gemeente Gemeente Kinrooi

Gemeentelijke opcentiemen op de verkeersbelasting

De gemeente Kinrooi heft 10% opcentiemen op de motorrijtuigenbelasting. Iedereen die met een voertuig rijdt, betaalt afhankelijk van de belastbare fiscale pk en brandstof (benzine, diesel of LPG) verkeersbelasting.

In deze verkeersbelasting zijn de 10% aanvullende gemeentelijke belastingen inbegrepen. De vestiging en inning van de verkeersbelasting gebeurt door het Ministerie van Verkeerswezen die het aandeel van de gemeente doorstort op rekening van het gemeentebestuur.