Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1193 - Goedkeuring opcentiemen op de personenbelasting - dienstjaar 2023

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale staat vormt één van de belangrijkste inkomsten voor gemeentes en bedraagt in de gemeente Kinrooi al jaren 6%. De inning gebeurt door toedoen van het bestuur der directe belastingen in overeenstemming met artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 december 2022 en op 8 december 2022 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.