Gemeente Gemeente Kinrooi

Gemeentelijke toelagen, premies en subsidies

Het gemeentebestuur kent diverse toelagen, premies of subsidies toe. Sommige staan gegroepeerd onder het thema waar ze bij horen (jeugd, sport, cultuur en verenigingen). Daarnaast zijn er ook individuele tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld een geboortepremie of de tegemoetkoming voor personen met incontinentie of een stoma.