Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor niet-aansluitbaarheid op het rioleringsnet

De drinkwatermaatschappijen rekenen de integrale kostprijs aan, verbonden aan de productie en distributie van drinkwater en aan de afvoer en zuivering van afvalwaters. Ze verrekenen dit in de kostprijs per m³ drinkwater, verkocht aan particulieren. De kostprijs van water op de drinkwaterfactuur omvat volgende componenten:

  • het vaste abonnementsgeld
  • het verbruik van drinkwater
  • bijdrage voor de zuivering van afvalwater door de bovenlokale waterzuiveringsinfrastructuur
  • bijdrage voor de afvoer van afvalwater via lokale rioleringen naar bovenlokale waterzuiveringsinfrastructuur

Voor wie

In Kinrooi wordt aan particulieren van woningen en aan erkende verenigingen van verenigingslokalen een toelage toegekend als ze niet op het rioleringsnet kunnen aansluiten. Dit is een compensatie voor de door de Watergroep aangerekende vergoedingen voor de afvoer van water.

Het bedrag van de toelage voor de particulieren is gelijk aan de door de Watergroep aangerekende vergoedingen afvoer van drinkwater zoals vermeld op de waterfacuur, met een maximum van 30 euro per gedomicileerd gezinslid. Voor de erkende verenigingen geldt een maximum bedrag van 120 euro. Voor beiden geldt dat de toelage nooit hoger kan zijn dan het aangerekende bedrag op de waterfactuur.

Hoe aanvragen

Bij de snelbalie in het gemeentehuis het bijgevoegd aanvraagformulier invullen (zie download). U dient verder enkele documenten mee te brengen bij de aanvraag.

Wat meebrengen

  • volledige (2 bladzijden) afrekeningsfactuur van drinkwatermaatschappij
  • bankafschrift als bewijs van betaling van de factuur van de drinkwatermaatschappij