Gemeente Gemeente Kinrooi

Tegemoetkoming wegens incontinentie of stoma

Sinds 2008 kunnen personen met incontinentieproblemen of stomapatiënten een tegemoetkoming krijgen van 50 euro. Deze tegemoetkoming werd ingevoerd ter compensatie van de verhoogde retributie voor de diftardiensten en wordt uitgekeerd aan de rechthebbende zelf, indien hij/zij de retributie voor diftar betaalt, of aan het gezin dat hem/haar verzorgt en de retributie voor diftar betaalt.

Voorwaarden

De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die voldoen aan de voorwaarden:

  • de persoon moet op 1 januari van het jaar van aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi.
  • personen met incontinentieproblemen dienen jaarlijks een attest van de geneesheer voor te leggen. Indien de persoon kampt met chronische incontinentieproblemen, moet er slechts éénmalig een attest van de geneesheer worden voorgelegd waaruit blijkt dat het een chronische incontinentie betreft.
  • stomapatiënten moeten jaarlijks een verklaring van de arts voorleggen. Indien de verklaring van de arts aantoont dat de persoon blijvend stomapatiënt is, moet er slechts éénmalig een attest van de geneesheer worden voorgelegd.

Indien u in aanmerking komt, bezorgt u het aanvraagformulier en het doktersattest aan de snelbalie.