Gemeente Gemeente Kinrooi

Maasstewards

Op 4 mei 2020 keurde de gemeenteraad een aangepast politiereglement goed over het Maasplassengebied. Hiermee wordt het volledige gebied bedoeld vanaf hotel de Spaenjerd tot de natuurgebieden Kleizone en Boterakker ten oosten van de dorpskern van Kessenich. Ook het gebied rond de Steenberg en het Agropolis Park zijn erbij inbegrepen. De gemeente Kinrooi zet Maasstewards in om een oogje in het zeil te houden in het volledige gebied.

De Maasstewards zijn actief in het hele Maasplassengebied van de gemeente Kinrooi. Zij zijn officieel door de gemeente aangesteld, staan in direct contact met politiediensten en GAS-ambtenaar en hebben volgende bevoegdheden:
- controle lidkaarten van verenigingen actief in het gebied
- controle op visvergunning Vlaamse Gemeenschap
- controle naleving visserijwetgeving
- controle politiereglement Maasplassen

Naast de sociale controle met signaalfunctie doen de Maasstewards nog andere zaken zoals:
- een aanspreekpunt zijn voor bezoekers in het gebied;
- info verstrekken in het gebied aan de hand van een infobrochure;
- vaststellingen registreren in een logboek;

Het spreekt voor zich dat een Maassteward een voorbeeldfunctie is en dat het eigen gedrag dan ook onberispelijk moet zijn. Bovendien zijn ze geacht om discreet om te gaan met vaststellingen in het gebied. Om een en ander communicatief te begeleiden, is er een Whatsapp-groep Maasstewards opgericht.

Voor wie

Wie Maassteward wil worden, kan een aanvraag indienen bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel. Daar moet dan een uittreksel uit het strafregister en een pasfoto bij zijn. Als het iemand is die lid is van een vereniging die haar voornaamste activiteit in het gebied beoefent, is een kopie van de lidkaart van de vereniging ook gewenst. Verder dient men een gedragscode te ondertekenen.

Voor de herkenbaarheid moet een Maassteward een jas en polo dragen die ter beschikking gesteld wordt door de gemeente. Er is geen financiële vergoeding voorzien maar een gelegitimeerde Maassteward is wel verzekerd en krijgt pasje om zich te kunnen legitimeren. Hij of zij wordt geacht om eventuele bijscholingen te volgen en om ook een handje te helpen bij het regelmatig onderhoud van het gebied.

Reglement

In het politiereglement op het Maasplassengebied vindt u de geldende voorwaarden en afspraken met betrekking tot het betreden van het gebied. Ook het gebruiksreglement op de publieke barbecues, waarvan er twee aan het Bastion staan, is nuttig om hier te vermelden.