Gemeente Gemeente Kinrooi

Publieke barbecues

Sinds juli 2020 zijn er enkele publieke barbecues beschikbaar in de gemeente Kinrooi. De eerste twee werden geplaatst aan het Bastion in Kessenich. Als het initiatief aanslaat, kunnen er ook nog op andere plaatsen volgen. Het gebruik van deze barbecues dient te gebeuren conform een goedgekeurd politiereglement, waarvan hieronder de voornaamste voorwaarden samengevat zijn.

Voorwaarden

- Barbecueën is enkel toegestaan tussen 10u00 en 22u00 en als er op het betreffende terrein geen ander evenement plaatsvindt. Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden en enkel het vast barbecuetoestel mag gebruikt worden. Er mogen geen tenten of luifels geplaatst worden.

- Luide versterkte muziek is niet toegelaten. Achtergrondmuziek mag maar er moet altijd rekening gehouden worden met omwonenden en andere recreanten.

- Reserveren is niet mogelijk. Een passend rooster kan, indien beschikbaar, ontleend worden bij de uitleendienst van de gemeente Kinrooi. Het rooster moet schoongemaakt terug afgeleverd worden volgens afspraak met de verantwoordelijke van de uitleendienst. Zelf een rooster  - best 61,5 op 68,5 cm groot - meebrengen, mag ook.

- Open vuur maken op het gras of op de grond is niet toegelaten. Het gebruik van vloeibare brandversnellers, (sprokkel)hout of andere brandstoffen is verboden enkel het gebruik van houtskool en reukloze aanmaakblokjes is toegestaan.

- De initiatiefnemer moet aanwezig blijven tot het vuur volledig uitgedoofd is. Zorg voor een brandblusser of voldoende water als blusmogelijkheid. Een mobiel telefoontoestel is permanent aanwezig voor het verwittigen van hulpdiensten. Bel bij nood het nummer 112.

- Het afval moet mee naar huis genomen worden. De barbecueplaats moet netjes achtergelaten worden. De uitgedoofde asresten moeten in de kolenbak aanwezig op de locatie worden achtergelaten.

Het volledige politiereglement vindt u hier op de website.