Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1002 - gebruikersreglement openbare barbecues

De gemeenteraad keurde op 6 juli 2020 het gebruikersreglement betreffende het gebruik van openbare barbecues goed. 

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 8 juli 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.