Gemeente Gemeente Kinrooi

Archief

Het gemeentearchief van Kinrooi bewaart de administratieve archieven van de vroegere gemeenten: Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven en sinds de fusie van 1971 de archieven van de huidige gemeente. Veel historisch archief is verloren gegaan bij branden in de toenmalige gemeentehuizen van Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven. Het gemeentearchief vormt als het ware het centrale geheugen van de gemeentelijke administratie en daardoor ook voor een groot deel van onze gemeente. Recente dossiers hebben een administratieve en juridische waarde. Daarom zijn het ook vooral de gemeentelijke diensten die veelvuldig beroep doen op de archiefdienst, voornamelijk in hun dienstverlenende functie voor de burgers.

In bepaalde gevallen doen ook rechtzoekende burgers of hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld advocaten) rechtstreeks beroep op het gemeentearchief. Dossiers die hun administratieve waarde verliezen krijgen in heel veel gevallen historische betekenis. In dit geval zijn het geïnteresseerde burgers, genealogen, bepaalde organisaties en instellingen, heemkundigen en geschiedkundigen die beroep doen op de diensten van het gemeentearchief.

Het gemeentearchief is er dus voor jong en oud: voor de student die op zoek is naar gegevens voor een scriptie of eindwerk, voor de vele mannen en vrouwen die hun stamboom willen maken, voor de gepensioneerde die nu eindelijk tijd heeft om zich te verdiepen in één of ander aspect van de Kinrooise geschiedenis.