Gemeente Gemeente Kinrooi

Overzicht archieven en verzamelingen

Archieven zijn niet alleen geschreven of gedrukte stukken. Ook foto’s, tekeningen, plannen en zelfs computerbestanden zijn waardevol voor het archief. In veel gevallen kunnen de originele stukken geraadpleegd worden. De meest kwetsbare en oudste documenten worden ter inzage gegeven door middel van microfilm. In een later stadium zullen dergelijke stukken gedigitaliseerd worden.

Een beknopt overzicht:

 • gemeentelijk archief van de vier vroegere gemeenten en de gemeente Kinrooi
 • jaarverslagen
 • registers van de burgerlijke stand
 • bevolkingsregisters
 • militieregisters
 • atlassen van de buurtwegen en de waterlopen
 • kopieën van de oude parochieregisters (dopen, huwelijken en begravingen)
 • samenvattingen (met alfabetisch namenregister) op notariaatsarchief 
  (onder andere van de 18de-eeuwse Kinrooier notaris Eggelen)
 • persknipsels die betrekking hebben op de gemeente Kinrooi
 • foto’s, kaarten, plannen en tekeningen
 • publicaties met betrekking tot Kinrooi (boeken en tijdschriften)
 • staatsbladen, wetten en besluiten, provinciale publicaties