Gemeente Gemeente Kinrooi

Zonder is gezonder

Voorkom het gebruik van pesticiden om tuinen, terrassen, opritten, ... te onderhouden. Als je ze toch gebruikt, hou dan rekening met de toepassingsvoorschriften, zoals beschermkledij dragen, voldoende afstand houden van de waterloop, tijd houden tussen de toepassing en de betreding…

Sinds 1 januari 2020 mogen enkel nog herbiciden op basis van natuurlijke producten verkocht en gebruikt worden. Meteen dé kans om geen producten meer te gebruiken, maar enkele perfect werkende alternatieven te leren kennen!

Waarom geen synthetische herbiciden (zoals glyfosaat) meer?

Sinds oktober 2018 mochten we al geen synthetische totaalherbiciden meer gebruiken in onze tuin, op het terras of op de oprit. Ze zijn ook niet langer verkrijgbaar voor particulieren in verkooppunten. En nu zijn ook specifieke synthetische herbiciden verboden zowel voor verkoop aan particulieren als voor het gebruik ervan.

Wat is wel nog te koop en kan eventueel nog gebruikt worden?

De producten die nog steeds te koop zijn voor particulieren kunnen als laatste redmiddel nog gebruikt worden in de tuin of op het terras. Op het voetpad en openbaar domein mag je geen pesticiden gebruiken. Wees ook voorzichtig met het behandelen van een oprit wanneer die afwatert naar het voetpad en/of naar een riool.

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Voor de tuin kies je de juiste plant op de juiste plaats. Maak je oprit of pad zo klein mogelijk. Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  2. Gebruik alternatieven. Vegen, borstelen of heet water geven een heel goed resultaat tegen plantengroei. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.