Gemeente Gemeente Kinrooi

Woonkwaliteit

Een woning die verhuurd wordt, dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen die opgenomen staan in de Vlaamse Wooncode. Indien u vermoedt dat uw woning ernstige tekortkomingen vertoont, dan richt u in de eerste plaats een aangetekende brief aan de verhuurder. Daarin verzoekt u om de nodige werken uit te voeren aan de woning.

Als de verhuurder niet reageert of weigert, dan kan u een brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag om een woonkwaliteitsonderzoek te starten. In deze brief dient u de gebreken van de woning op te sommen en een kopie van de brief aan de verhuurder toe te voegen. Eventueel kan u daar een afspraak voor maken.
Maak een afspraak
Met deze brief kunnen de gemeentelijke diensten een kwaliteitsonderzoek aanvragen bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaamse Gewest. Een woonkwaliteitscontroleur van Wonen-Vlaanderen zal dan een onderzoek uitvoeren in de woning aan de hand van een technisch verslag.