Gemeente Gemeente Kinrooi

Wijkpolitie

In de gemeente Kinrooi zijn er drie wijkagenten actief. Het hoofd van de wijkpolitie is hoofdinspecteur Wim Verheyen. De wijkagenten zijn:

  • Bart Douha 
  • Steven De Bruyne 
  • Carla Peerlings 

Het wijkkantoor bevindt zich in het administratief centrum / gemeentehuis en is te bereiken via een aparte ingang. Er is ook een virtueel loket van de politiezone Carma.