Gemeente Gemeente Kinrooi

WhatsApp-buurtpreventienetwerken

WhatsApp is een app voor de smartphone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen. Vanaf maart 2017 is de volledige gemeente Kinrooi gedekt door Whatsapp-buurtpreventienetwerken (BPN) om zo extra ogen en oren voor de politie te hebben. Iedere inwoner kan - mits ondertekening van een afsprakencharter - aansluiten om de buurt veiliger te maken. 

Zodra iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groepen gemeld worden maar nadat éérst de 101 op de hoogte gebracht werd.

Help onze gemeente veilig(er) maken, kijk op deze overzichtskaart in welk BPN u woont en sluit aan bij het netwerk in uw buurt:

BPN Drietak zuid 
BPN Geistingen
- BPN De Schans (Kinrooi 1) 
- BPN Ophoven
- BPN Natterveld Zielderveld
- BPN Kessenich
- BPN MaMo (Manestraat Molenbeersel)
- BPN GroMo (Grootbeersel Molenbeersel)
- BPN SteMo (Stegel Molenbeersel west) 

Naast de lokale WhatsApp-BPN's is er ook een overkoepelend buurtpreventienetwerk met de Nederlandse gemeenten Weert en Cranendonck. De Nederlandse coördinatoren staan in verbinding met die in de gemeente Kinrooi zodat eventuele meldingen gedeeld kunnen worden in functie van de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit.

Hoe aanvragen

U kan zich hier online inschrijven om toe te treden tot het buurtpreventienetwerk van uw keuze, mits akkoord met onderstaand reglement.

Een andere mogelijkheid is het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (zie download beneden) bezorgen aan de lokale coördinator van het BPN waarbij u wil aansluiten. 

Reglement

Aansluiten bij een BPN
Deelnemers zijn woonachtig, werkzaam of gevestigd in de betrokken buurtgroep en verklaren zich akkoord dat hun gegevens bezorgd worden aan de lokale politie, die hiermee op de hoogte gesteld wordt dat ze deel zullen uitmaken van de WhatsApp-groep.

Gebruik van de WhatsApp-groep
De politie komt alleen in actie na een melding via 101. De WhatsApp-groep mag enkel volgens het SAAR-principe gebruikt worden.

SAAR staat voor:
• Signaleer
• Alarmeer 101, laat weten dat u deel uit maakt van een WhatsApp-groep en deze op de hoogte stelt
• App in de groep om uw melding bekend te maken: enkel actuele meldingen en vermeld hierbij eveneens dat u 101 verwittigd heeft 
• Reageer: stap naar buiten en ga bijvoorbeeld op een beleefde, rustige manier een gesprek aan met de persoon in kwestie. Vraag bijvoorbeeld of de persoon hulp nodig heeft.

Meld zoveel als mogelijk en probeer een goed signalement te geven:
• vervoer: te voet, per fiets, bromfiets, auto, …
• voertuig: kleur, merk, type, kenteken, opvallende kenmerken, …
• geslacht, postuur, lengte, geschatte leeftijd, …
• gezicht: neus, oren, ogen, opvallende kenmerken (baard, bril, …)
• kleur haar en huid
• kleding: scan de persoon van boven naar beneden, let op bijzonderheden.
• vermomming?
• bagage

Het versturen van foto’s van een verdachte en/of een voertuig via WhatsApp mag alleen ten behoeve van het versterken van het signalement.

Let op uw taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discriminatie, …

Speel geen eigen rechter. Breng uzelf niet in gevaar en overtreed geen regels of wetten.

Gebruik de WhatsApp-groep waarvoor het bedoeld is. Niet voor onderling contact, reclame of privé-berichten.

Informatie verkregen via de WhatsApp-groep mag in geen geval verder (online) verspreid worden! Ook niet via andere sociale media kanalen.

Het zich niet houden aan de afspraken leidt tot verwijdering uit de groep. In geval van schendingen tegenover de wetgeving wordt de politie verwittigd.