Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkeerstellingen

Verkeersveiligheid is een prioritaire beleidsdoelstelling in Kinrooi. Investeren in infrastructuur, informeren, sensibiliseren en handhaven gaan hand in hand. Dat jij als inwoner ook betrokken bent bij dit thema blijkt uit de meldingen en bedenkingen die we mogen ontvangen.


Wat gebeurt er met een melding?

De gemeentelijke verkeerscommissie buigt zich over iedere melding of vraag die binnenkomt. Een (subjectief) gevoel van overdreven snelheid betekent niet altijd dat er in de praktijk sprake is van écht overdreven snelheid. Daarnaast is een kleine overtreding - laat zeggen tot maximum 10 km/u te snel - niet te vergelijken met fors overdreven snelheid. Om een objectieve kijk te krijgen op een melding, gaan we eerst cijfermateriaal verzamelen. Meten is weten... 

Metingen met een eigen toestel

De gemeentelijke technische dienst heeft een geavanceerd meettoestel dat quasi constant in gebruik is om gegevens te capteren. Het gaat dan over het aantal passanten, het type voertuig waarmee men rijdt (tweewieler, auto, bestelwagen, vrachtwagen, vrachtwagen/tractor met trailer), het percentage druk verkeer, het aandeel zwaar vervoer (inclusief landbouwverkeer), snelheden per type, percentage snelheidsovertredingen, enz. 

Wat is de V85 ?

Een belangrijk cijfer bij de metingen is de V85 of de V85-snelheid. Eenvoudig uitgelegd is dat de snelheid die door 85% van de bestuurders niet overschreden wordt. Een voorbeeld om het duidelijk te maken: De V85 is 45 km/u. Dat betekent dat 85% van de passanten 45 km/u of minder reden en dat 15% van de passanten harder reed dan 45 km/u.  

De V85 is een veelgebruikte indicator in de wereld van de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Het dient om na te gaan of de snelheidslimiet overeenstemt met de weginrichting en de omgeving. De V85 wordt beschouwd als de snelheid die men op een bepaalde weg veilig kan aanhouden. 

Alhoewel het een belangrijke indicator is, moet het cijfer altijd in een bredere context geplaatst worden. Hoe zit het met de verkeersintensiteit? Wat is de gemiddelde snelheid? Wat is de functie en karakteristiek van de weg? Wat met andere statistieken zoals bijvoorbeeld ongevallen? Wat is de mening van buurtbewoners en ervaringsdeskundigen? Het speelt allemaal mee om de V85 correct te kunnen interpreteren.

Meetresultaten

Schoorstraat - 50 km/u   
meting van 5 tot 26 april 2023

 • V85 is 44 km/u
 • Snelheidsovertredingen 4,35 % (waarvan 4 % tot max. 10 km/u te snel)
 • Druk verkeer 5,92 %
 • Aandeel zwaar vervoer 3,59 %

Venlosesteenweg thv nummer 287 - 70 km/u
meting van 31 mei tot 9 juni 2023

 • V85 is 60 km/u
 • Snelheidsovertredingen 2,31 % (waarvan 2 % tot max. 10 km/u te snel)
 • Druk verkeer 24,69 %
 • Aandeel zwaar vervoer 26,11 %

Esserstraat - 50 km/u                                                  
meting van 22 juni tot 6 juli 2023

 • V85 is 52 km/u
 • Snelheidsovertredingen 19,34 % (waarvan 16 % tot max. 10 km/u te snel)
 • Druk verkeer 2,87 %
 • Aandeel zwaar vervoer 6,32 %

Lichtenberg - 70 km/u                                                
meting van 10 tot 20 juni 2023

 • V85 is 61 km/u
 • Snelheidsovertredingen 3,72 % (waarvan 3 % tot max. 10 km/u te snel)
 • Druk verkeer 3,85 %
 • Aandeel zwaar vervoer 11,42 %

Klik hier voor oudere metingen in de Maasstraat, Lichtenberg, Belestraat, Fiejestraat; Hilvenhof, Venlosesteenweg, Steyvershofstraat, Lemmensstraat, Hoogstraat, Letterveld, Basdonkstraat, Nagelstraat en Bekerstraat. 


En na de meting ?

De leden van de verkeerscommissie (lokale politie, verkeersdeskundigen, ambtelijke vertegenwoordiging, schepen van verkeer en burgemeester) streven naar een gerichte aanpak op maat. Dat kan gaan van sensibiliserende en/of verbaliserende acties tot het aanpassen van de weginrichting. Dat laatste natuurlijk in de mate van het mogelijke, waarbij er een wezenlijk verschil is tussen bebouwde kom en buitengebied. Bij erg hoge percentages flagrante overtredingen die quasi niet te sturen zijn door aanpassing van weginrichting, brengt de invoering van trajectcontrole het beste resultaat. Om Genk als voorbeeld te nemen: daar zakte het percentage overtredingen na de invoering van trajectcontroles van 0,6 % tot 0,22 % op een half jaar tijd.