Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkavelen

Voor het splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris. Meer informatie  hierover vindt u op deze website. Als u daarna nog meer info wenst, kan u een afspraak maken.
Maak een afspraak