Gemeente Gemeente Kinrooi

Verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf

Maak een afspraak
Elke vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondgebied aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen van bestaan. Elke vreemdeling die niet beschikt over persoonlijke middelen van bestaan, heeft de mogelijkheid om het Schengengrondgebied te betreden, door beroep te doen op een garant door middel van een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis). Die verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis):

  • is enkel bedoeld voor vreemdelingen die maximaal 3 maanden in België wensen te verblijven
  • kan zowel gebruikt worden voor visumplichtige als voor niet-visumplichtige vreemdelingen. Welke vreemdelingen voor België visumplichtig zijn, vind je op deze website
  • kan enkel aangegaan worden tegenover vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte.

Wie kan een verbintenis tot tenlasteneming aanvragen? Een natuurlijk persoon (geen vennootschappen, verenigingen…):

  • die beschikt over voldoende middelen van bestaan
  • die de Belgische nationaliteit bezit of de vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is voor een onbeperkte duur in België te verblijven

De garant is samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de overheid voor de onkosten van gezondheid, verblijf en repatriëring van diegene die naar hier komt. De verbintenis tot tenlasteneming is geldig voor de duur van 2 jaar vanaf de datum van binnenkomst op het Schengengebied.

Wat meebrengen

  • uw afspraakkenmerk
  • identiteitsbewijs
  • de gegevens van de persoon die u wenst uit te nodigen: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoortnummer en adres in het buitenland (bij voorkeur een kopie van zijn/haar paspoort)

Meer info

Voor meer informatie kan u ook altijd terecht op de website van Agentschap Integratie en Inburgering. 


Maak een afspraak