Gemeente Gemeente Kinrooi

Tijdelijk politiereglement particulieren

Een tijdelijk politiereglement voor een manifestatie (schuttersfeest, wielerwedstrijd, carnavalstoet, enz...) kan door verenigingen aangevraagd worden via het evenementenloket in GC De Stegel, samen met de algemene vergunningsaanvraag.    

Als er een particuliere vraag is voor een tijdelijk politiereglement (bijvoorbeeld parkeerverbod voor het opstellen van verhuiswagen, kraan, ...) kan dit per mail aangevraagd worden via technischedienst@kinrooi.be

Beide aanvragen dienen zes weken op voorhand te gebeuren.