Gemeente Gemeente Kinrooi

Tapvergunning (formulier 240i)

Voor een occasioneel evenement waarbij gegiste of sterke dranken geschonken worden (bijvoorbeeld een fuif) heeft u géén tapvergunning nodig. U moet wel melding maken van dit evenement bij de dienst welzijnszaken via het evenementenloket.

Voor een vaste drankslijterij (bijvoorbeeld een café of horeca-zaak) is er wel een tapvergunning nodig en deze wordt afgeleverd door de gemeente. Indien de zaak gelegen is in Kinrooi, kan u de vergunning aanvragen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te maken.
Maak een afspraak

Indien de zaak gelegen is in een andere gemeente, neemt u contact op met de verantwoordelijke dienst van die gemeente. Voor een reizende drankgelegenheid (bijvoorbeeld een kraam op de markt) heeft u ook een tapvergunning nodig. Deze kan u aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Indien u woont in Kinrooi, is dit de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Hoe aanvragen

Volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

  • Identiteitskaart
  • Naam, adres van de zaak. 
  • Een plan van de zaak
  • De gegevens uit uw strafregister zijn tevens noodzakelijk maar ze worden door de dienst zelf aangevraagd, ook als u in een andere gemeente woont

Kostprijs

3,75 euro per m² van de oppervlakte van de drankgelegenheid met een minimum van 62 euro en een maximum van 447 euro.

Wat meebrengen

  • Uw e-ID (elektronische identiteitskaart);
  • uw afspraakkenmerk.