Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor ontharden en vergroenen particuliere tuinen

Op 4 juli 2022 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement 'ontharden en vergroenen van particuliere tuinen' goed.

Door het ontharden en vergroenen van de (voor)tuinzone kan iedere inwoner meehelpen om van Kinrooi een klimaatrobuuste gemeente te maken, weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

minder verharding en meer groen zorgen immers voor:

- Meer regenwaterinfiltratie (en een hoger grondwaterpeil)

- Minder wateroverlast bij hevige regenval

- Meer afkoeling ’s nachts tijdens een hittegolf

- Meer biodiversiteit

- Een leefbare en aangename gemeente

Er wordt een subsidie verleend voor:

 1. Gazon ter vervanging van een doorlaatbare verharding: 5,00 euro/m²
 2. Beplanting ter vervanging van een doorlaatbare verharding: 10,00 euro/m²
 3. Gazon ter vervanging van een ondoorlaatbare verharding: 10,00 euro/m²
 4. Beplanting ter vervanging van een ondoorlaatbare verharding: 15,00 euro/m²
 5. Gazon ter vervanging van een verharding op de strook openbaar domein voor de woning: 5,00 euro/m²
 6. Aanplantingen voorzien in streekeigen planten ontvangen een extra subsidie van 3 euro/m², enkel en alleen daar waar streekeigen planten geplaatst zijn.

De subsidie bedraagt maximum 400 euro. De subsidie bedraagt maximum 75% van de bewezen kosten.

Voorwaarden

 1. De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere woningen;
 2. De subsidie kan aangevraagd worden door een huurder mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar;
 3. De opgebroken verharding wordt vervangen door gazon of (streekeigen) wintervast plantgoed. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie;
 4. De aanvrager dient de nieuwe aanplant gedurende minstens 10 jaar in stand te houden. Afgestorven planten dienen te worden vervangen;
 5. De fundering dient volledig verwijderd te worden.
 6. Het aantal aanwezige verharding in de voortuin is minimaal 5m² minder dan voorheen;
 7. Per adres kan slechts één aanvraag worden ingediend;
 8. Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors e.d. komt niet in aanmerking voor subsidie;
 9. De streekeigen planten komen voor op de daartoe vastgestelde lijst zie bijlage 1 van het aanvraagformulier.
 10. De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (veldwetboek,…)
 11. De toelage kan niet worden bekomen indien de ontharding een uitvoering is van een voorwaarde opgelegd in vergunning of een andere wettelijke verplichting.
 12. Wanneer de strook openbaar domein voor de woning wordt onthard en vergroend, dient de bewoner zelf in te staan voor het onderhoud.

Meer info

Meer info en de voorwaarden vindt u in het reglement, dit kan u hier raadplegen.