Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor een buurtfeest

Het gemeentebestuur kan een subsidie voor een buurtfeest van maximum 200 euro toekennen als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Een buurtfeest kan georganiseerd worden door één of meer straten, een buurt of een wijk. De aanvraag dient te gebeuren door bewoners uit vijf verschillende woningen. Het volledig subsidiereglement met voorwaarden kan u hieronder downloaden.