Gemeente Gemeente Kinrooi

Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 105 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan u uw aanvraag doen?

  • Als notaris kan u enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat

  • Als vastgoedmakelaar kan u een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

  • Als burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie kan u enkel een aanvraag doen via het digitaal aanvraagformulier.