Gemeente Gemeente Kinrooi

Retributie gemeentelijke jeugddienst en sportdienst

Vanaf 2019 tot en met 2024 wordt een retributie gevestigd op sommige diensten die door de gemeentelijke jeugddienst en sportdienst worden verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de prijzen voor jeugdactiviteiten, deelname aan uitstappen bij speelpleinwerking en het inschrijfgeld voor de sportacademie.