Gemeente Gemeente Kinrooi

Retributie buitenschoolse kinderopvang

Vanaf 2019 tot en met 2024 wordt een retributie geheven die de ouderbijdragen wegens deelname aan de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang 't Speel-nestje bepaalt.