Gemeente Gemeente Kinrooi

Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een verdere detaillering van het gewestplan en wordt in principe door de gemeenten opgemaakt. In Kinrooi zijn er acht BPA’s namelijk:

  • BPA Sportzone Ophoven
  • BPA Centrum Molenbeersel
  • BPA Honsdries Ophoven
  • BPA Dirkx Geistingen
  • BPA Gemeenteplein Ophoven
  • BPA Sportcentrum Kinrooi
  • BPA Zielderveld Kinrooi


Zo'n BPA bevat naast het plan ook stedenbouwkundige voorschriften op het niveau van een grondperceel. Als u eigendommen heeft in een BPA kan u dus exact weten wat er mag of niet mag. Daar waar er geen BPA is, regeert het gewestplan... De bijzondere plannen van aanleg liggen ter inzage bij de dienst stedenbouw, u kan daar steeds terecht voor verdere uitleg. Hieronder vindt u ook een aantal BPA's terug bij de downloads.