Gemeente Gemeente Kinrooi

Bodemattest

Het bodemdecreet heeft als doel de koper of verwerver te beschermen tegen de aankoop,  huur, schenking, ruil, pacht, … van een potentiële verontreinigd stuk grond. Concreet betekent dit dat men een bodemattest dient aan te vragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voordat men een akte van overdracht laat opstellen. In praktijk zorgt meestal de notaris hiervoor. De inhoud van het bodemattest wordt uiteindelijk opgenomen in de akte.