Gemeente Gemeente Kinrooi

Wat met overleden dieren ?

Na het overlijden van uw (gezelschap)dier zijn er drie mogelijkheden:

Begraven in eigen tuin 
Dit kan rekening houdende met volgende aandachtspunten:

  • als uw gezelschapsdier gestorven is aan een overdraagbare ziekte op mens of dier, dan mag het niet begraven worden;
  • weegt uw overleden gezelschapsdier meer dan 10 kilogram, dan is het begraven in de tuin niet toegelaten;
  • begraven mag alleen in een zanderige bodem. In een klei- of leemachtige grond vindt onvoldoende ontbinding plaats;
  • het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep. Dit voorkomt dat andere dieren het beginnen op te graven. Het dier moet wel boven het grondwaterniveau liggen;
  • er mogen geen plastic zakken of andere slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in.

Dierencrematorium of –begraafplaats
Een particulier kan zelf het dier naar het crematorium of de begraafplaats vervoeren. Enkele mogelijkheden zijn:

Antverpia-Liberty BVBA
Herentalsebaan 170
2240 Zandhoven
Tel.: 03 484 42 38 of 03 312 12 11

Dirk & Dogs BVBA
Europaweg 7
3560 Lummen
Tel.: 011 43 31 73
Fax: 011 43 36 43

Martin Gaus’ Eerste Belgische Huisdierencrematorium BVBA
Rupelweg 12
2850 Boom
Tel.: 03 888 45 20
Fax: 03 844 42 52 

Laten ophalen
De derde mogelijkheid is uw overleden gezelschapsdier laten ophalen door een erkend bedrijf. Erkende ophalers zorgen voor het vervoer. Kosten voor het ophalen dienen vergoed te worden. Weegt het dier meer dan 10 kg of gaat het om een landbouwhuisdier, dan bent u verplicht om het door een erkend bedrijf te laten ophalen. Is het dier bij de dierenarts gestorven of diende die het dier een laatste spuitje toe, dan kan de dierenarts het met een erkend ophaler meegeven. Tot slot geven we nog mee dat het vilbeluik Rendac te Denderleeuw instaat voor het het ophalen en verwerken van kadavers en slachtafval (tel. 053 64 02 11).