Gemeente Gemeente Kinrooi

Werkgroep gehandicapten

De Werkgroep gehandicapten is een onderdeel van de gemeentelijke welzijnsraad en staat in voor de belangen van de Kinrooise personen met een handicap. Een zeer belangrijk actiepunt van de adviesraad is het toezien op de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en plaatsen. Tevens organiseren ze om de twee jaar de Kinrooise dag voor de gehandicapten.