Gemeente Gemeente Kinrooi

Wegbermen

De gemeentelijke wegbermen worden tweemaal per jaar gemaaid. Het bermbesluit van 1984 verplicht de gemeente te maaien na 15 juni en na 15 september. Dit besluit verplicht tevens het maaisel te verwijderen binnen de 10 dagen. Hierdoor wordt de berm "armer" en er onstaat een "rijkere" flora. Ook de waarde van de fauna verhoogt.

Een externe aannemer verzorgt het maaien van de bermen en de groendienst volgt deze werken op. Voor de bermen die niet gemaaid worden volgens het bermbesluit dient een afwijking bij het Agentschap voor Natuur en Bos aangevraagd te worden.

Om deze afwijking aan te kunnen vragen werd door de groenambtenaar een bermbeheersplan opgesteld. In 2000 werden de bermen door de groenambtenaar geïnventariseerd. Dit wil zeggen ter plaatse opname van:

 • de afmetingen van de berm (lengte & breedte); 
 • de lengte van weggracht;
 • het aanwezige meubilair & hindernissen;
 • de laanbomen;
 • de onderbrekingen;
 • de verstoringen (bijvoorbeeld zwerfvuil);
 • het aanpalend bodemgebruik;
 • de aard van het wegdek.

Aan de hand van deze gegevens werd bepaald of een berm al dan niet interessant (waardevol) is om een alternatief beheer (met opzuigen maaisel) op toe te passen. Enkel van de waardevolle bermen werd de flora geïnventariseerd. Aan de hand van deze gegevens werd het vegetatietype bepaald.

Aan ieder berm- of vegetatietype is een bepaald beheer en maaitijdstip gekoppeld. Dit wil zeggen dat niet alle wegbermen nog gelijktijdig worden gemaaid. Bepaalde wegbermen worden slechts één maal per jaar gemaaid. Voor deze wegbermen is dan wel een veiligheidsbeurt (één mesbreedte) voorzien.

De wegbermen worden volgens dit plan onderhouden:

Eerste maaibeurt niet-waardevolle bermen 

 • volledige breedte met opzuiging: van 16 mei tot 15 juni

Eerste maaibeurt waardevolle bermen (een mesbreedte met opzuiging): 

 • van 15 april tot 31mei (veiligheidsbeurt)
 • van 16 mei tot 31 mei
 • van 16 juni tot 15 juli
 • van 16 juli tot 15 augustus

Tweede maaibeurt
Van 16 september tot 15 oktober voor niet-waardevolle bermen en waardevolle bermen (volledige breedte met opzuiging).