Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitleenvoorwaarden niet-Kinrooise verenigingen

Verenigingen die hun zetel buiten de gemeente Kinrooi hebben, kunnen uitzonderlijk ook bepaalde materialen uitlenen. Het gemeente-of stadsbestuur waar de vereniging gevestigd is, dient dan een gemotiveerde schriftelijke aanvraag te doen bij het college van burgemeester en schepenen (Breeërsteenweg 146 – 3640 Kinrooi).