Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitleenvoorwaarden Kinrooise verenigingen

Voor Kinrooise verenigingen verschillen de uitleenvoorwaarden naargelang de locatie waar ze de geleende materialen willen gebruiken. Voor activiteiten op het grondgebied van de gemeente Kinrooi mag de aanvraag rechtstreeks aan de gemeentelijke uitleendienst gericht worden. De technische dienst staat gratis in voor het brengen en afhalen van de meeste materialen.

Verenigingen die een activiteit buiten de gemeente Kinrooi organiseren, dienen een gemotiveerde schriftelijke aanvraag om uitlening te doen aan het college van burgemeester en schepenen. Dat beslist over de uitlening en bepaalt eventueel een prijs voor het brengen en ophalen van de materialen. Deze aanvragen dienen gestuurd te worden naar het algemeen adres (Breeërsteenweg 146 – 3640 Kinrooi) ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.