Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie receptiekosten

Het schepencollege kan aan verenigingen een tussenkomst in de receptiekosten van maximum 125 euro toekennen mits onderstaande voorwaarden en zolang er hiervoor budget beschikbaar is op het betreffende begrotingsartikel.

Voorwaarden

  • een gunstig advies krijgen van de culturele raad
  • op de uitnodigingen van de activiteit  “met de steun van de gemeentelijke culturele raad" vermelden
  • het college van burgemeester en schepenen uitnodigen voor de receptie

Hoe aanvragen

Een aanvraag tot tussenkomst receptiekosten indienen bij het college van burgemeester en schepenen