Gemeente Gemeente Kinrooi

Vrijwilliger in woonzorgcentrum Zorgvlied

In totaal werken er zo’n 100 vrijwilligers in woonzorgcentrum Zorgvlied. Het zijn vele ‘externe’ vrijwilligers, maar ook verschillende familieleden die zich tijdens of na de opname van hun familie verder willen inzetten voor het woonzorgcentrum en zijn bewoners. Daarnaast zijn er ook personeelsleden die zich naast hun werkuren nog inzetten voor activiteiten, op vakantie gaan, het huis inkleden, ….

Vrijwilligers maken veel extra’s mogelijk voor de bewoners en voor de werking van het woonzorgcentrum. Ze geven een grote meerwaarde aan de kwaliteit van de zorg. Zij helpen bij het realiseren van doelstellingen zoals:

  • Zorgen dat de bewoners zich goed voelen, zich aanvaard en gerespec­teerd weten zowel met hun mogelijkheden als hun beperkingen. Tijd vrijmaken om naar hun verhaal te luisteren, hun zelfwaardege­voel positief beïnvloeden, ...
  • Sociale contacten leggen met de bewoners en eenzaamheid tegengaan. Er zijn meer contacten met de buitenwereld, de bewoner blijft ook meer betrokken met wat er buiten het woonzorgcentrum gebeurt.

Er zijn verschillende taken waarbij de hulp van vrijwilligers nodig is:

  • Maaltijdvrijwilligers: dagelijks helpen een 5-tal vrijwilligers bij het voedingsgebeuren op de afdeling bij de dementerende bewoners en bij zwaar hulpbehoevende bewoners.
  • Barvrijwilligers: in de namiddag staan elke dag 1 of 2 vrijwilligers in voor de bediening in de cafetaria.
  • Vrijwilligers bij activiteiten zoals bijvoorbeeld handwerk, kienen, geheugenoefeningen, turnen,...
  • Vrijwilligers voor begeleiding uitstappen en activiteiten: vele activiteiten en uitstappen zijn slechts mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Op vakantie gaan is naast de inzet van een aantal personeelsleden, mede mogelijk door de hulp van vrijwilligers.
  • Misvrijwilligers: 2 keer per week komen er vrijwilligers die helpen bij de goede verloop van de eucharistievieringen.
  • Andere vormen: pastorale werkgroep, huisorkest, decoratie in huis, palliatieve vrijwilligers, bezoek met kat/hond, …

Meer info

Twee keer per jaar wordt er, als dank of als vorming, een activiteit ingericht specifiek voor de vrijwilligers. Daarnaast is er aparte begeleiding/vergadering met de specifieke groepen, bijvoorbeeld om de drie maanden komen de barvrijwilligers samen om de werking te bespreken en de planning op te maken.

Wil u graag vrijwilliger worden in het WZC? Neem dan vrijblijvend contact op met Els Janssen of Sofie Prinzie. Zij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Na een rondleiding en een verdere uitleg over de verschillende soorten vrijwilligerswerk binnen het WZC, kan er eventueel gezocht worden naar een vorm van vrijwilligerswerk dat bij u past.