Gemeente Gemeente Kinrooi

Preventief borstkankeronderzoek

Eén op tien vrouwen in Vlaanderen krijgt in haar leven te horen dat ze borstkanker heeft. Borstkanker voorkomen, is helaas niet mogelijk.  Gelukkig kan je je borsten regelmatig laten onderzoeken om borstkanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Want  hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt en behandeld, hoe hoger de genezingskansen. Het tweejaarlijks gratis onderzoek is een absolute aanrader. Tussendoor kan zelfonderzoek - ongeacht de leeftijd - ook nooit kwaad...

Borstkankerscreening
Dit is het meest geschikte onderzoek om borstkanker op te sporen bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Bij borstkankerscreening neemt men twee mammografieën van iedere borst. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Hierbij wordt de borst tussen 2 platen gelegd en aangedrukt. Op deze foto’s kunnen afwijkingen gevonden worden lang voordat er zich klachten voordoen.  Zelf kan je maar een bolletje voelen als het zo’n 3 tot 4 cm groot is.  Met een screeningsmammografie kan de radioloog een beginnende borstkanker opsporen vanaf enkele mm. De behandeling is dan minder ingrijpend en de genezingskansen zijn veel groter.

Screeningsmammografie via gratis bevolkingsonderzoek
Dit is een mammografie die genomen worden in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit onderzoek wordt om de twee jaar gratis aangeboden aan vrouwen van 50 tot en met 69 jaar, in een mammografische eenheid. Dit is een erkende radiologische dienst die op kwaliteit wordt gecontroleerd door een centrum voor borstkankeropsporing (CBO). Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar krijgen om de twee jaar automatisch een uitnodigingsbrief om een gratis deze screeningsmammografie te laten maken. De Vlaamse Overheid wil hiermee de sterfte aan borstkanker met 30 tot 40% verlagen.