Gemeente Gemeente Kinrooi

Thuiszorgoverleg

Op vraag van de huisarts, de dienst patiëntenbegeleiding van een ziekenhuis, de verantwoordelijke van een thuiszorgdienst, een andere zorg- of hulpverlener, een verpleegpost of een familielid kan een zorgenteam samengeroepen worden. 

Eén van voornoemde personen neemt contact op met de OCMW-overlegcoördinator. Deze organiseert een vergadering met alle betrokkenen waarop alle problemen in verband met de zorg voor een patiënt kunnen besproken worden. 

De beoogde doelstelling van een zorgoverleg is uiteindelijk de hulpverlening zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.